Hopp til hovedinnhold

For deg som har barneønske


I forkant av timen er det fint hvis du, og eventuell partner, kan fylle ut og medbringe følgende skjema:

Henvisning til assistert befruktning

Egenerklæringsskjema for par ved assistert befruktning

Egenerklæringsskjema for enslig søker ved assistert befruktning


På hjemmesiden til OUS, reproduksjonsmedisinsk avdeling er det mye god informasjon.
Der kan man også laste ned IVF-appen for informasjon, nyheter, ventelister, spørsmål og svar.

Pasienter som søker om assistert befruktning må fremlegge barneomsorgsattest, men vi anbefaler ikke at du sender inn søknaden i forkant av timen da den har begrenset gyldighet og varighet for utredning kan variere.