Viktig informasjon om Koronaviruset

Blodprøvetaking


For å begrense smittepress, vil det i en periode ikke bli tatt blodprøver ved vårt legekontor pga Covid 19.

Har du fått rekvisisjon til Hemostaseundersøkelser tas disse på Rikshospitalet.


Har du fått rekvisisjon til "Biologiske legemidler og tumormarkører" tas disse på Radiumhospitalet.


Pasienter som har fått rekvisisjon til Oslo Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet, bes ta disse ved Aker sykehus.

Ved behov for blodprøvetaking lørdag eller søndag, kan dette gjøres ved Volvat Majorstuen. Se deres hjemmeside for åpningstider og priser. Dette gjelder pasienter som skal ta blodprøver 2-3. syklusdag.